Om Nominit

Nominit grundades i Värnamo 1937 av Sixten Norhed.
Gemensamt för hela vår historia är bearbetning av trådmaterial.
Verksamheten har alltid drivits med målsättningen att ligga längst fram vad gäller teknik, utrustning och kompetens.
Idag är vi ca 50 anställda som alltjämt har denna målsättning. Detta innebär att väldigt mycket har hänt i verksamheten, vilket har gett oss förutsättningar till att utveckla de goda relationer vi idag har till våra kunder, på de olika marknader vi verkar.

Vårt erbjudande består av kallformade komponenter och nitar samt därtill närliggande svarvade och maskinbearbetade produkter. Vi erbjuder även teknisk support vid konstruktion och användning av våra produkter. Tillförlitlighet, lyhördhet, flexibilitet och service är nyckelord för oss.

pdf icon 60Företagspresentation, 10MB

pdf icon 60Hantering av Personuppgifter

 

37

Back to top